સ્પર્ધાત્મક પીસીબી ઉત્પાદક

Copper substrate PCB for outdoor lighting

આઉટડોર લાઇટિંગ માટે કોપર સબસ્ટ્રેટ PCB

એક સ્તર બોર્ડ, બોર્ડ જાડાઈ: 1.6mm;

સમાપ્ત કોપર જાડાઈ: 35um,

સમાપ્ત: ENIG

aluminium substrate PCB with Berguist material

Berguist સામગ્રી સાથે એલ્યુમિનિયમ સબસ્ટ્રેટ PCB

બે સ્તર બોર્ડ, બોર્ડ જાડાઈ: 2.0mm;

સમાપ્ત કોપર જાડાઈ: 35um,

સમાપ્ત: ENIG

aluminium substrate PCB

3.0 W/mk એલ્યુમિનિયમ સબસ્ટ્રેટ PCB

એક સ્તર બોર્ડ, બોર્ડ જાડાઈ: 1.0mm;

સમાપ્ત કોપર જાડાઈ: 35um,

સમાપ્ત: ENIGPA

high thermal conductivity copper based PCB used for Car lighting

398W/mk ઉચ્ચ થર્મલ વાહકતા કોપર આધારિત પીસીબી કાર લાઇટિંગ માટે વપરાય છે

બે સ્તર બોર્ડ, બોર્ડ જાડાઈ: 2.0mm;

સમાપ્ત કોપર જાડાઈ: 35um,

સમાપ્ત: ENIG

high thermal conductivity aluminium substrate PCB

8W/mk ઉચ્ચ થર્મલ વાહકતા એલ્યુમિનિયમ સબસ્ટ્રેટ PCB

બે સ્તર બોર્ડ, બોર્ડ જાડાઈ: 2.0mm;

સમાપ્ત કોપર જાડાઈ: 35um,

સમાપ્ત: ENIG

thermal and electrical separation copper based PCB used for stage lighting

થર્મલ અને ઇલેક્ટ્રિકલ સેપરેશન કોપર આધારિત પીસીબી સ્ટેજ લાઇટિંગ માટે વપરાય છે

બે સ્તર બોર્ડ, બોર્ડ જાડાઈ: 2.0mm;

સમાપ્ત કોપર જાડાઈ: 35um,

સમાપ્ત: ENIG

high conductivity copper based PCB with UV ultraviolet

યુવી અલ્ટ્રાવાયોલેટ સાથે ઉચ્ચ વાહકતા કોપર આધારિત પીસીબી

એક સ્તર બોર્ડ, બોર્ડ જાડાઈ: 3.0mm;

સમાપ્ત કોપર જાડાઈ: 35um,

સમાપ્ત: ENIG